Titulná stránka

Máte poškodené sklo na aute? Vyriešime to za vás!

Autosklo - oprava prasklín

Máte poškodené čelné sklo od kamienka? Nie je vždy nutná výmena! Oprava spočíva v tom, že sa pomocou vákuovej pumpy odsaje vzduch s dutín praskliny a následne pomocou injektora vtlačí špeciálna živica, ktorá vyplní prasklinu a potom pomocou UV lampy vytvrdne.

Opravou dochádza k obnoveniu pôvodnej pevnosti autoskla a zároveň k významnému zlepšeniu optických vlastností opravovaného miesta za predpokladu že sa včas vykoná.

Každá oprava autoskla po sebe zanechá jemné stopy po type prasklinky. Aby sa čo najviac eliminovalo znečistenie, je dobré okamžite po náraze ju prelepiť priesvitnou páskou aby sa dovnútra nedostala voda.

Oprava sa nedoporučuje pokiaľ je prasklinka približne 10cm od okraja čelného skla alebo v zornom poli vodiča. Veľkosť prasklinky na opravu by nemala prekročiť veľkosť 1–eurovej mince.

Cena a časová náročnosť

Oprava trvá minimalne 1 hodinu a viac a cena sa pohybuje od 25€ za jedno poškodenie (v závislosti od veľkosti a typu). Pri viacnásobnom poškodení sa cena stanovuje individuálne.

Poistná udalosť

Pokiaľ máte uzatvorené havarijné poistenie, je možná aj bezhotovostná oprava čelného. Sme zmluvnými partnermi viacerých poisťovní na trhu. Zariadíme obhliadku poškodeného autoskla a všetky veci okolo poistnej udalosti. Poistnú udalosť je ale potrebné vždy nahlásiť osobne alebo telefonicky na Call centre vašej poisťovne.

AUTO-SKLO DOLO
J.Záborského 2
Prievidza 971 01
autosklodolo@gmail.com

0905 805 005
KDE NÁS NÁJDETE

Poistná udalosť

Celú poistnú udalosť vybavíme za Vás. Sme zmluvnými partnermi viacerých poisťovní na trhu.

Viac info
Zmluvné poisťovne